13 ianuarie 2015

Valeria Levitin

- Ii văd Doamne cum au ieșit din morminte! Cum de sunt morți deși încă mai mișcă? Ce le-a ucis sufletul?
- Nepăsarea fiule!